Bra att veta

Här finner du information om vad som gäller i våra fastigheter och svar på vanliga frågor som vi får av våra hyresgäster.

Autogiro

Du kan alltid betala din hyra med autogiro. Då dras hyresbeloppet från ditt konto varje månad på förfallodagen. Det är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att säkerställa att hyran alltid betalas i rätt tid. Du ansvarar för att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas måste du se till att betalning sker på annat sätt. Du kan själv via din internetbank ansöka om autogiro. Betal-ID är ditt personnummer. Eller så skriver du ut, fyller i och skickar in autogiroblanketten som du hittar här.

Betalning av hyra

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Vid försenad betalning skickas ärendet till inkasso med tillkommande avgifter. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Brand

Vid brand är det viktigt att du som hyresgäst vet vad du ska göra.

Felanmälan

Om det uppstår en skada eller fel i din lägenhet eller i gemensamma utrymmen som exempelvis tvättstuga ska du genast meddela oss detta.Vid akuta fel ska du alltid kontakta oss via telefon omgående. Akuta fel är exempelvis strömavbrott, vattenläckor eller totalstopp i avlopp. Om ditt ärende inte är akut, gör gärna din felanmälan här via hemsidan.

Felparkerad bil

Om du upptäcker att en bil står felparkerad på din förhyrda plats kan du felanmäla detta hos oss. I Lindesberg ringer du direkt till Securitas på tel. 0771-76 70 00. Ange adress, nummer på din parkeringsplats samt registreringsnummer på det felparkerade fordonet.

Flytt

Glöm inte att göra adressändring när du avflyttar. Du ska också ändra eller säga upp ditt elabonnemang. När du lämnar lägenheten ska den vara välstädad till nästa boende. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong! Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Kontakta fastighetsförvaltaren för att beställa besiktningstid.

Flyttstädning

När du flyttar ska du lämna lägenheten i ett väl städat skick. Glöm inte förråd, balkong och eventuellt garage. Vill du ha städtips och en checklista så finner du det här. Om din lägenhet inte är städad och godkänd vid en avflyttningsbesiktning riskerar du att bli debiterad städkostnaden.

Försäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Förvaring

Förvaring får endast ske i vinds- eller källarförråd som är uppmärkta för detta ändamål. Andra platser, såsom gångar, ska hållas fria från all typ av förvaring på grund av brandrisk och flyktväg.

Grillning

Det är förbjudet att grilla på balkongen.

Hänsyn till grannar

För att alla som bor i en fastighet ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra. Här är några enkla regler att tänka på:

  • Tänk på grannarna om du spelar något instrument, lyssnar på radio eller TV.
  • Man får aldrig störa sina grannar och spela högt, men hyreslagen ser särskilt allvarligt på det om det sker på kvälls- eller nattetid.
  • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Fåglar skräpar ner och mat faller till marken och kan locka till sig råttor.
  • Skaka inte mattor eller sängkläder från balkong eller fönster. Tänk på att det kan vara störande att spola stora mängder vatten sent på kvällen.
  • Har du husdjur är det ditt ansvar att de inte är störande för andra boende.

Intresseanmälan

Gör du enkelt via vår hemsida genom att skapa ett konto och få tillgång till mina sidor. För att vara giltig ska din intresseanmälan uppdateras var 12:e månad, vilket du gör genom att logga in på mina sidor.

Lägenhetsbyte

Det är inte tillåtet att göra lägenhetsbyte på egen hand utan tillstånd av Egeryds Fastigheter. Eftersom vi följer vårt egna kösystem.

När det ska vara tyst

Efter klockan 22.00 ska det vara tyst för att visa hänsyn till alla andra hyresgäster inom fastigheten. Om ni ska ha fest någon kväll, tala om det för närmaste grannarna så att de vet om det före festen, detta minskar risken att problem uppstår under och efter festen.

Måla och tapetsera själv

Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Glöm inte att kontakta oss för besiktning av utfört arbete.
Här kan du läsa om vad fackmannamässig målning och tapetsering innebär.

Rökning

Om någon röker på balkongen, tänk på att inte kasta fimpar eller tändstickor utanför densamma.

Tvättstuga

Tvättstugan lämnas i samma skick som man själv vill finna den. Detta innebär att du som hyresgäst städar upp efter dig och inte lämnar kvar något som inte hör till tvättstugan. Det är varje användares skyldighet att städa av maskinerna och tömma eventuella filter efter varje användning. Tvättiderna är mellan klockan 07.00–22.00, uppdelade i olika perioder. För att det ska fungera i tvättstugan gäller att tvättiderna respekteras. Som exempel kan nämnas att om tvättid är bokad klockan 14.00–22.00 så är den bokad. En hyresgäst kanske slutar jobbet lite senare och ska tvätta när denne kommer hem. Ingen annan kan börja tvätta utan att kontrollera med den som har bokat tiden att det är okej.

Upplysning kring andrahandsuthyrning

För att kunna hyra ut i andrahand behöver du ett godkännande från oss på Egeryds.

Andrahandsuthyrning kan godkännas för:

  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • provboende för sambos

Ett medgivande till andrahandsuthyrning innebär inte att något hyresförhållande uppkommer mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig.

Här hittar du information kring andrahandsuthyrning.
Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning, som skall lämnas till oss på Egeryds.

Uppsägning

En uppsägning av ett hyresavtal ska alltid ske skriftligen, skickad per post. Det är alltså inte giltigt att säga upp hyresavtal via mail eller telefon. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. Som hjälp har vi utformat en blankett för uppsägning som du hittar här. Denna kan du enkelt skriva ut, fylla i och sedan posta eller lämna till oss på Egeryds Fastigheter.